Rss Feed
Giáo Xứ Chính Tòa Qui Nhơn - 122 Trần Hưng Đạo TP. Qui Nhơn. Tel: +84.56-3823017

Ngày Lễ Ơn Thiên Triệu 2018

Đăng lúc: 22-04-2018 10:15:04 AM - Đã xem: 106 - Phản hồi: 0

Ngày Lễ Ơn Thiên Triệu 2018

Vào lúc 08g30, ngày 22/04/2018, tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, thánh lễ 3 thiếu nhi được dành riêng cho các em trong những bộ tu phục rất đẹp và đơn sơ...

Thông báo Chúa Nhật 04 Phục Sinh

Đăng lúc: 20-04-2018 06:36:59 PM - Đã xem: 27 - Phản hồi: 0

Thông báo Chúa Nhật 04 Phục Sinh

Chúa Nhật Chúa Chiên lành, cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Lich dâng lễ Chúa Nhật 04 Phục Sinh

Đăng lúc: 20-04-2018 06:33:29 PM - Đã xem: 19 - Phản hồi: 0

Lich dâng lễ Chúa Nhật 04 Phục Sinh

PHIÊN TRỰC III : GIÁO HỌ VÔ NHIỄM C.Thứ Bảy : Giáo Họ Vô Nhiễm Lễ Nhất : Giáo Họ Thánh Mẫu Lễ Nhì : Giáo Họ Trinh Vương Lễ Chiều : Giáo Họ Mân Côi

Toà Thánh Vatican: Thân Xác Hoả Táng Của Người Đã Qua Đời Không Được Phép Rải Vào Trong Thiên Nhiên

“tro của người tín hữu phải để lại cho tận phần sau cùng vào một nơi thánh”, như là một nghĩa trang hay nhà thờ. Văn kiện tiếp tục khẳng định rằng không được phép để tro tại nhà hoặc rải rác tro “vào trong không khí, trên đất, ra biển hay bất cứ một cách nào khác, hay tro cũng không được lưu giữ trong các vật lưu niệm, trong các đồ trang sức hay những đồ vật khác”.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 04 Phục Sinh

Đăng lúc: 20-04-2018 06:29:14 PM - Đã xem: 7 - Phản hồi: 0

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 04 Phục Sinh

Hãy cầu nguyện cho có nhiều thanh niên sẵn sàng hiến thân làm linh mục. Hãy khuyến khích con cháu dâng mình cho Chúa, làm linh mục để phục vụ anh em. Nhất là hãy cầu nguyện cho các linh mục được trở nên những mục tử như Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, biết yêu thương phục vụ đoàn chiên, hiểu biết tâm tư tình cảm của từng người, quan tâm chăm sóc từng con chiên và sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của đoàn chiên.

Giáo huấn 21 (22.04.2018) Năm Thánh hồng ân và ơn gọi tu trì

Đăng lúc: 20-04-2018 06:25:19 PM - Đã xem: 10 - Phản hồi: 0

Giáo huấn 21 (22.04.2018) Năm Thánh hồng ân và ơn gọi tu trì

Đức Kitô được Chúa Cha sai xuống trần gian để quy tụ nhân loại thành một đàn chiên và bảo vệ đàn chiên nầy khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi. Ngài đã dạy dỗ chân lý, ủi an, giải thoát và dẫn những ai tin theo Ngài đi trên con đường phúc thật của Tin Mừng...

Lich Sinh Hoat Tháng 04.2018

Đăng lúc: 31-03-2018 06:00:00 PM - Đã xem: 46 - Phản hồi: 0

Lich Sinh Hoat Tháng 04.2018

Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhất là người giáo dân trong giáo phận Qui Nhơn luôn biết đem niềm vui Phục Sinh của Chúa đến cho mọi người, mọi nhà qua những cuộc gặp gỡ hàng ngày.

 
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA QUI NHƠN
  

Tháng Tư 2018

Tháng Tư

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Xin cho các nhà tư tưởng và quản lý kinh tế biết can đảm khước từ nền kinh tế loại trừ, đồng thời biết mở ra những cách thức mới mẻ.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhất là người giáo dân trong giáo phận Qui Nhơn luôn biết đem niềm vui Phục Sinh của Chúa đến cho mọi người, mọi nhà qua những cuộc gặp gỡ hàng ngày.

Tuần 22.04 - 29.04

21/
04

T.7

Phiên trực 2:

06/
03

22

C.N

04 PHỤC SINH. 
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Tuần phụ trách của ca đoàn Cêcilia.  

07

23

T.2

 

08

24

T.3

 

09

25

T.4

THÁNH MARCÔ, THÁNH SỬ, LỄ KÍNH.

10

26

T.5

 

11

27

T.6

 

12

28

T.7

Phiên trực 4:

13

29

C.N

05 PHỤC SINH.
Tuần phụ trách của ca đoàn Phaolô. 

14


TRUYỀN CHỨC LM 04.01.2018

LỄ TRẠM NĂM THÁNH